Leerzame avond voor clubbestuurders!

Op 11 november waren we aanwezig op de thema-bijeenkomst ‘Clubkas spekken’ van SportFM en VSU. Een inspirerende en leerzame avond voor clubbestuurders!

Tijdens de bijeenkomst werden er handvaten en tips aangereikt aan sportbestuurders om de clubkas gezond te houden en te maken. Verschillende partijen gaven advies over fondsenwerving, sponsoring en administratie.

De meest opmerkelijke uitkomsten van de paneldiscussie waren:

 • Betrek de leden bij de financiële organisatie! Verander de mindset van consumerende leden naar betrokken leden!
 • Vrijwilligers zijn de spil van de vereniging: stel een vrijwilligersmanager aan. #tip
 • Maak sommige vrijwilligersfuncties (zoals de bar) deels betaald voor continuïteit en kwaliteit.
 • Zijn vrijwilligerstaken op afkoop de toekomst?
 • Ga samenwerking niet uit de weg! Zet je kantine in als multifunctionele ruimte: verhuur aan kinderdagverblijf, andere vereniging, geef workshops.
 • Betrokken leden zijn net zo belangrijk als betrokken sponsors!
 • Moderne sponsoring gaat vooral om netwerken en betrokkenheid.
 • Bied je sponsors geen menukaart aan traditionele mogelijkheden (reclameborden of advertenties) maar ga met je sponsors in gesprek: Wat wil je geven en wat wil je hiervoor terug?
  #leuk idee: biedt een bedrijfsuitje aan!
 • In tijden van crisis zijn er veel mogelijkheden op het gebied van sponsoring in natura.
 • De trend in sponsorland? Budgetten verschuiven van topsport naar breedtesport! #kans

Bijeenkomst clubkas spekken Bijeenkomst Clubkas Spekken

 

Daarnaast was er de mogelijkheid voor de aanwezigen om te speeddaten met de panelleden. Aan de tafel van Baltus Fundraising werd vol enthousiasme gereageerd op de kleurrijke sponsoracties! Al hoewel niet veel clubs bekend waren met Baltus sprak het concept wel aan. Het leuke aan de speeddate was dat de clubs kennis konden maken met de contactpersonen van Baltus Fundraising en direct al hun vragen konden stellen!

Bijeenkomst Clubkas Spekken Bijeenkomst Clubkas Spekken