Kom in actie voor Stichting Ontmoeting

Stichting Ontmoeting biedt, op basis van christelijke naastenliefde, professionele hulp aan dak- en thuislozen, uitgaande van de behoeften en mogelijkheden van de cliënt. Ontmoeting doet dit op verschillende manieren: van (jongeren)veldwerk tot Ontmoetingnetwerken (sociale netwerken voor cliënten).

Ciska, Dimitri, Esther, Fred, Ger…

Zomaar wat namen van mensen die wij de afgelopen jaren konden helpen. De één in ons dienstencentrum in Rotterdam, de ander in onze time-outvoorziening in Hummelo en weer een ander door deelname aan een Ontmoetingnetwerk.

Het is fijn dat we professionele hulp konden bieden. Aan mensen met een triest levensverhaal. Ze zijn zonder hoop, afgeschreven en het ontbreekt hen aan een thuis. Ontmoeting wil deze kwetsbare mensen perspectief geven en hen vooruit helpen, zodat ze weer hun plek in de maatschappij kunnen innemen. Nog steeds willen we dit doen. Daarbij blijft uw steun en betrokkenheid onmisbaar!

De Ontmoeting Bloembollenactie

Organiseer samen met Stichting Ontmoeting een fleurige bloembollenactie en steun de dak- en thuislozen in Nederland!

Stap 1. Vraag gratis foldermateriaal bij Ontmoeting aan.

Stap 2. Start met de actie: alle leerlingen gaan met een folder en bestellijst verkopen.

Stap 3. Geef de totaalbestelling door aan Stichting Ontmoeting.

Stap 4. Ontmoeting draagt zorg voor het uitsorteren van de bestelling, na levering door Baltus. U ontvangt een kant-en-klaar pakket die u alleen nog hoeft uit te delen aan de kinderen!

Stap 5. Ontmoeting verzorgt de betalingen middels automatische incasso!

Extra makkelijk en snel!